HOTLINE:   0818305159

วิธีรับกุญแจห้องพัก

aehjkrvwy178

Check-in Steps :

  1. รับกุญแจที่สำนักงานหัวหินสเตย์
  2. ที่สำนักงานหัวหินสเตย์
  • แสดงใบจองห้องที่ได้รับผ่านอีเมล์
  • แสดงบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต
  • กรอกใบลงทะเบียน
  • ชำระเงินประกันกุญแจ และลูกค้าจะได้รับเงินจำนวนนี้คืนเมื่อcheck out เรียบร้อย